Ved bæring av kisten er det plass til seks personer. Presten gir tegn når de skal komme frem.

Ute på kirkegården blir kisten i feks Narvik kommune satt på senke apparatet men senkes ikke før de pårørende har forlatt. Hør med oss hva som er praksis der avdøde skal gravlegges.

Blomster som ligger på kisten blir med ned i graven. Blomster som ligger rundt, vil bli lagt oppå graven etterpå. Deler av forsamlingen hjelper ofte til med å ta med blomster til graven.

Til seremonien bør man kle seg pent, og i diskrete farger- men ikke nødvendigvis i sort. I respekt for den avdøde, de etterlatte og rammen rundt seremonien opptrer man stille både utenfor og inne i seremonilokalet.

Begravelsesbyrået er i de fleste tilfeller ansvarlig for å sette i stand seremonilokalet før seremonien, koordinere blomsterhilsener, dele ut programhefter og vise de fremmøtte til rette. Kort sagt skal byråets representant fungere som vertskap i seremonien.

Øvrige fremmøtte skal ikke gå inn i seremonilokalet før de nærmeste har funnet sine plasser. Skal man delta i en gravferd, bør man ikke møte opp før de nærmeste etterlatte- men heller ikke komme for sent. Som regel er det passende å møte mellom 5 og 15 minutter før seremonien begynner.

Begravelsesbyrået formidler dødsannonser til aviser til selvkost. Et dødsfall annonseres som oftest før seremonien finner sted, med tid og sted for seremonien. Slik får de som kjente den døde mulighet til å møte i seremonien for å ta et siste farvel.

De etterlatte- eller den avdøde selv- kan ønske en lukket seremoni. Da annonseres dødsfallet etter seremonien, som oftest med informasjon om at bisettelse eller begravelse har funnet sted.

Dødsannonsen kan også inneholde opplysninger om ønsker for blomster, kondolanser eller minnesamvær.

Side 2 av 2