Transport av båren

Når dødsfallet skjer i hjemmet, kan den døde gjerne være hjemme til alle etterlatte har tatt sin avskjed. Så lenge den døde har fått grunnleggende stell, og de fysiske omgivelsene tillater det, er det ikke påkrevd med umiddelbar transport til kapell eller bårerom. Ved henting i kiste må det være praktisk mulig å foreta en verdig utbæring fra boligen. Dersom dette ikke lar seg gjøre er overtrukket båre å foretrekke.


Det er ulike transportbehov avhengig av hvor dødsfallet skjer, og hvordan gravferden skal gjennomføres.

UNN Narvik har eget kapell med kjølerom for forsvarlig oppbevaring av den døde i tiden mellom dødsfallet og gravferden. Slik er det også ved flere større sykehjem og helseinstitusjoner. Den nødvendige transporten vi da begrense seg til transport mellom dødssted og seremonisted, gravsted eller krematorium. Dersom dødsfallet inntreffer i hjemmet eller annet sted utenom helseinstitusjon, kan det noen ganger være nødvendig å transportere den døde til forsvarlig oppbevaring i påvente av gravferden.


Selve transporten kan utføres på ulike måter. Den døde kan hentes med kiste, eller på båre med overtrekk. Det kan også arrangeres begravelsesfølge, der de pårørende følger begravelsesbilen i kortesje- eller møter opp på bestemmelsesstedet for å ta i mot begravelsesbilen og selv bære kisten med den døde på plass.


Transport av båren i inn og utland

Dersom dødsfallet skjer i en annen by eller et annet land enn der gravferden skal gjennomføres, er Begravelsesbyrået Lilja AS via vårt nasjonale og internasjonale nettverk, behjelpelige med transport av den døde. Transport av døde skjer oftest med bil eller fly.

Link til stønad ved dødsfall utenfor Norge.

Link til stønad ved gravferd og båretransport.