Planlegging

Det er ofte unaturlig og kanskje ikke ønskelig å snakke med familien om egne ønsker vedrørende fremtidig død.
Du har muligheten til å fylle ut et dokument hos oss, der ønskene kan noteres. Dette er kostnadsfritt.
For pårørende betyr dette trygghet for hvordan avdøde ønsket sin avskjed.
Dette kan spare pårørende for usikkerhet og tvil i ettertid når avgjørelser skal tas.
Slik forhåndsplanlegging vil gjøre de nærmeste kjent med konkrete ønsker og unngå at det oppstår uenigheter i ettertid.
Vi kan gi deg råd og veiledning om de valgmuligheter du har. Send oss en e-post eller kom innom vårt kontor.