Minneord skal alltid forhåndsavtales. Ta kontakt med begravelsesbyrået eller prest forretter dersom du er usikker på hvordan du skal forholde deg. Respekter de ønsker som fremkommer av dødsannonsen for hvordan de etterlatte eller avdøde selv- heist ønsker at blomster, eller kondolanser skal være i seremonien

De nærmeste etterlatte bør møte ca 30 minutter før seremonien begynner. Den nærmeste familien sitter som oftest samlet, lengst frem i lokalet nærrmest kisten. Begravelsesbyråets representant kan vise de nærmeste til rette, og vet også på hvilken side av lokalet de nærmeste vanligvis sitter.

Side 2 av 2