Når skal familien møte?

De nærmeste etterlatte bør møte ca 30 minutter før seremonien begynner. Den nærmeste familien sitter som oftest samlet, lengst frem i lokalet nærrmest kisten. Begravelsesbyråets representant kan vise de nærmeste til rette, og vet også på hvilken side av lokalet de nærmeste vanligvis sitter.