Begravelsesbyråets ansvar i seremonien

Begravelsesbyrået er i de fleste tilfeller ansvarlig for å sette i stand seremonilokalet før seremonien, koordinere blomsterhilsener, dele ut programhefter og vise de fremmøtte til rette. Kort sagt skal byråets representant fungere som vertskap i seremonien.