Skikk og bruk ved seremonien

Begravelsesbyråets ansvar  i seremonien

Begravelsesbyrået er i de fleste tilfeller ansvarlig for å sette i stand seremonilokalet  før seremonien, koordinere blomsterhilsener, dele ut programhefter og vise de fremmøtte til rette. Kort sagt skal byråets representant  fungere  som vertskap i seremonien.

Når skal familien møte?

De nærmeste etterlatte bør møte ca 30 minutter før seremonien begynner. Den nærmeste familien sitter som oftest samlet, lengst frem i lokalet nærmest kisten. Begravelsesbyråets representant kan vise de nærmeste til rette, og vet også på hvilken side av lokalet de nærmeste vanligvis sitter.

Øvrige fremmøtte

Øvrige fremmøtte  skal ikke gå inn i seremonilokalet før de nærmeste har funnet sine plasser. Skal man delta i en gravferd, bør man ikke møte opp før de nærmeste etterlatte, men heller ikke komme for sent. Som regel er det passende å møte mellom 5 og 15 minutter før seremonien begynner.

Antrekk

Til seremonien bør man kle seg pent, og i diskrete farger- men ikke nødvendigvis i sort. I respekt for den avdøde, de etterlatte og rammen rundt seremonien opptrer man stille både utenfor og inne i seremonilokalet.

Minneord, blomster, og kondolanse

Minneord skal alltid forhåndsavtales. Ta kontakt med begravelsesbyrået eller prest forretter dersom du er usikker på hvordan du skal forholde deg. Respekter de ønsker som fremkommer av dødsannonsen for hvordan de etterlatte eller avdøde  selv helst ønsker at blomster, eller kondolanser skal være i seremonien.

Enkel info

Ved bæring av kisten er det plass til seks personer. Presten gir tegn når de skal komme frem.

Ute på kirkegården blir kisten i f.eks. Narvik kommune satt på senkeapparatet, men senkes ikke før de pårørende har forlatt. Hør med oss hva som er praksis der avdøde skal gravlegges.

Blomster som ligger på kisten blir med ned i graven. Blomster som ligger rundt, vil bli lagt oppå graven etterpå. Deler av forsamlingen hjelper ofte til med å ta med blomster til graven.

Mobiltelefon

Ganske ofte forstyrres seremonier av lyd fra mobiltelefoner som eierne har glemt å skru av. Skru mobiltelefonen helt av eller legg igjen telefonen et annet sted.