Hva må pårørende ta tak i først?

Det er flere spørsmål og oppgaver som melder seg når 
et dødsfall finner sted.  Noe må tas tak i løpet av de
nærmeste dagene. 

  • Hvem av de etterlatte er ansvarlig for gravferden?  
  • Valg av begravelsesbyrå dersom man ønsker å kjøpe 
    deres tjenester.  
  • Ønskes det kistegrav eller kremasjon med urnenedsettelse
    eller askespredning.  
  • På hvilken gravlund den avdøde skal få sin grav.  
  • Sted og tidspunkt for ev seremoni.  
  • Annonsering i avisen.