Kremasjon og urnenedsettelse

Ønskes kremasjon må nærmeste pårørende undertegne på en kremasjonstillatelse.  Urnen kan gravlegges på urnegravfelt eller kistegravfelt. Det er vanlig ved kremasjoner vinterstid at urnen settes ned først til våren.  Ønsket tidspunkt for dette kan avtales med begravelsesbyrået eller direkte med kirkevergen.  Ved urnenedsettelse møter vanligvis pårørende en representant fra gravlunden som bistår ved nedsettelsen. Prest, taler eller begravelsesbyrå  er vanligvis ikke med såfremt det ikke er avtalt på forhånd.

Ved kremasjon brennes ikke blomstene som ligger på kisten. En kalksteinbrikke med navn på den døde legges oppå kisten ved kremering og sikrer riktig identifisering av asken.

Urnen kan oppbevares på krematoriet inntil 6 måneder før nedsettelse. Hvis man ønsker å spre asken, må gjeldende fylkesmann kontaktes for tillatelse.