Hvem sørger for gravferden?

Rent juridisk er det vanligvis nokså klart hvem som har ansvar for og rett til å gjennomføre en gravferd.  Dette dreier seg i første rekke om ektefelle, samboer, partner eller barn.  Likevel er det ikke alltid så enkelt.  Det kan være mange som har et følelsesmessig behov for å påvirke gravferdens form – særlig gjelder dette tidligere ektefeller og særkullsbarn.  Dette kan føre til konflikter, selv om det er i alles interesse å finne en løsning.  Hvis det ikke blir enighet mellom like pårørende er det kommunen som bestemmer hvem som skal få rett til å sørge for gravferden.

Link gravferdsloven