Transport av båren

Det er ulike transportbehov avhengig av hvor dødsfallet skjer, og hvordan gravferden skal gjennomføres.

UNN Narvik har eget kapell med kjølerom for forsvarlig oppbevaring av den døde i tiden mellom dødsfallet og gravferden.  Slik er det også ved flere større sykehjem og helseinstitusjoner.  Den nødvendige transporten vi da begrense seg til transport mellom dødssted og seremonisted, gravsted eller krematorium.  Dersom dødsfallet inntreffer i hjemmet eller annet sted utenom helseinstitusjon, kan det noen ganger være nødvendig å transportere den døde til forsvarlig oppbevaring i påvente av gravferden.

Ulike transportmåter

Selve transporten kan utføres på ulike måter. Den døde kan hentes med kiste, eller på båre med overtrekk. Det kan også arrangeres begravelsesfølge, der de pårørende følger begravelsesbilen i kortesje- eller møter opp på bestemmelsesstedet for å ta i mot begravelsesbilen og selv bære kisten med den døde på plass.

Transport av båren i inn og utland

Dersom dødsfallet skjer i en annen by eller et annet land enn der gravferden skal gjennomføres, er Begravelsesbyrået Lilja AS via vårt nasjonale og internasjonale nettverk, behjelpelige med transport av den døde. Transport av døde skjer oftest med bil eller fly.

Link til stønad ved dødsfall utenfor Norge.

Link til stønad ved gravferd og båretransport.

Urne

Alle norske krematorier foretar forsendelse av urner til innenlandske gravlunder. Det kreves da en bekreftelse for at gravsted er stilt til rådighet ved den gravlunden som skal motta urnen. Urner kan også eksporteres for gravsetting ved utenlandsk  gravlund. Ved eksport av urner til andre land, utleveres ofte urnen til de etterlatte som selv sørger for transport til gravstedet. For forsendelse av urner krever som regel krematoriet et fastsatt gebyr.