Syning

Erfaring tilsier at mange etterlatte opplever det som viktig å se den døde.  Dette gjelder kanskje mest når dødsfallet kom brått og uventet.  Syning kan da avtales med oss på Begravelsesbyrået Lilja, sykehuset eller institusjonen.  Å se den døde en siste gang kan være viktig for noen, men vi må selvsagt ha full respekt for dem som ønsker å avstå.