Stell av den døde

Stell utføres av sykepleier.  For å sikre et verdig, forsvarlig og kvalitativt arbeid utføres stell og nedlegging alltid av minimum to personer.  Når et menneske dør vil kroppen bli stiv.  Dødsstivheten inntreffer vanligvis to til fem timer etter dødsfallet og vil avta gradvis og forsvinne helt etter ett til tre døgn.