Henting i hjemmet

Når dødsfallet skjer i hjemmet, kan den døde gjerne være hjemme til alle etterlatte har tatt sin avskjed.  Så lenge den døde har fått grunnleggende stell, og de fysiske omgivelsene tillater det, er det ikke påkrevd med umiddelbar transport til kapell eller bårerom.  Ved henting i kiste må det være praktisk mulig å foreta en verdig utbæring fra boligen.  Dersom dette ikke lar seg gjøre er overtrukket båre å foretrekke.