Dødsattest

Dokumentet utstedes av legen som konstaterer dødsfallet. Dødsattesten formidles som regel til lensmann og/eller tingsretten. Ofte kan lege eller tingretten utstede en forenklet dødserklæring til de etterlatte som kan brukes i påvente av skifteattest. De nærmeste etterlatte må henvende seg til legen dersom dødsårsaken skal opplyses.