Annonsering i avisen

Begravelsesbyrået formidler dødsannonser til aviser til selvkost. Et dødsfall annonseres som oftest før seremonien finner sted, med tid og sted for seremonien. Slik får de som kjente den døde mulighet til å møte i seremonien for å ta et siste farvel. 

De etterlatte – eller den avdøde selv – kan ønske en lukket seremoni. Da annonseres dødsfallet etter seremonien, som oftes med informasjon om at bisettelse eller begravelse har funnet sted.
Dødsannonsen kan også inneholde opplysninger om ønsker for blomster, kondolanser eller minnesamvær.