Hva kan vi hjelpe med?

 • Hentetjeneste ved dødsfall i hjemmet

 • Fastsetting av tider for båreoverføring og gravferd

 • Syning

 • Annonsering

 • Anskaffelse av kiste og utstyr

 • Avtale med prest, musikere, kirkeverge og andre

 • Salmeprogram og -trykking

 • Blomster

 • Tilrettelegging, pynting og assistanse i kirken

 • Papirer til skifterett, trygdekontor og andre offentlige instanser

 • Lokaler for minnesamvær

 • Gravmonument og inskripsjon

 • Kostnadsfri juridisk informasjon

 • Utvidet juridisk bistand