Begravelse eller bisettelse

Begravelse - kisten senkes i jord.  Bisettelse - etterfølges av kremasjon. Gravferd er fellesbetegnelsen på disse to.

Seremonien kan avholdes i kirke, kapell eller annet egnet lokale.

I følge norsk lov skal gravferden finne sted innen 10 dager etter dødsfallet. I spesielle tilfeller kan vi hjelpe dere å søke utsettelse.

Avdøde kan ha uttrykt spesielle ønsker for egen gravferd, og dette bør selvsagt respekteres. Samtidig er gravferden først og fremst for de etterlatte, og det er viktig at de etterlattes behov for å ta farvel står i fokus.

Fredskapellet i Narvik kan benyttes av alle trossamfunn.