Prisopplysninger

Gravferdskostnadene dekkes normalt av den dødes midler, og har første prioritet i dødsboet. 

Dette utføres av den som er ansvarlig for gravferden. Gravferden faktureres når oppdraget er gjennomført.

Arvingene kan disponere avdødes midler når skifteattest fra tingretten er utstedt. De fleste banker vil i mellomtiden kunne belaste avdødes konto for regninger i avdødes navn ved fremvisning av dødsfallerklæring / biattesten som fås hos tingretten eller legen, dette gjelder også faktura fra det begravelsesbyrået som benyttes.

I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester: 
Prisene vil gjøre det lettere å få oversikt over kostnader som påløper ved gravferd. Prisene viser minimuspriser og maksimumspriser ut fra myndighetene krav i § 16, prisoversikt for gravferd. 


(Eksemplene gjelder kommunene Narvik og Ballangen. Vi tar forbehold om trykkfeil i prislisten.)

 

Varer/tjenester:

Minimumspris:

Maksimumspris:

Konferanse/planlegging

850,-

1.700,-

Kiste

5.650,-

37.500,-

     

Nedlegging i kiste    

1.700,-

1.700,-

Stell   

0,-

1.700,-

Transport av tom kiste til dødssted

900,-

900,-

Assistanse i seremonien

2.550,-

6.800,-

(2 eller flere assistenter)

Kjøring seremonisted/gravlund

2.557,-

8.210,-

Lys/utstyr i seremonien

135,-

540,-

Program til seremonien, 50 stk

2.090,-

3.150,-

Byråets honorar, avgiftsfri del

850,-

2.990,-

Administrasjonskostnad

990,-

1.425,-

Annonse i Fremover (ca.)

1.150,-

(1 spalte)

6.000,-

(2 spalter)

Blomsterpynt til kisten

150,-

(3 roser)

8.500,-

(stor kistedek.)

Fotografering

0,-

0,-

Minnebok (1 stk)

0,-

0,-

30 min. juridisk info

0,-

0,-

Sum:

19.572,-

81.115,-

(Priser oppdatert 1.5.2018) 

Gravstein kan legges inn i hovedfaktura og forskuddsbetales dersom du ønsker kun en samlet faktura. 

Gravferdstøtte:

Ved behov kan vi bistå ved eventuelle søknader til NAV om behovsprøvd gravferdsstøtte på inntil kr. 23 337,- og evt. transportstøtte hvis avdøde dør mer enn 20 km fra nærmeste naturlige gravplass. Egenandel ved støtte til båretransport er på kr. 2 334,-.

Pensjoner:

Dersom avdøde mottok pensjon fra folketrygden, blir den utbetalt for dødsmåneden. 
Se mer info på NAV.no

Kommunale avgifter:

Dersom avdøde gravlegges i bostedskommunen, er en gravplass gratis de første 20 år. Hvis det ønskes reservert/festet en eller flere ledige plasser ved siden av belastes du med en avgift som eksempelvis i Narvik kommune er ca. kr. 100,- per år per plass. Det er ikke kremasjonsavgift for boende i Narvik kommune. Dem som er bosatt utenfor Narvik kommune mottar faktura fra Narvik kirkelige fellesråd på kr. 5600,-  som må dekkes av pårørende. Se mer info på NAV.no